컨텐츠 바로가기 영역
주메뉴로 바로가기
본문으로 바로가기


전체메뉴

văn phòng thương mại địa phương


Giới thiệu và những công việc chủ yếu

Văn phòng Thương mại Hồ Chí Minh hoạt động rất mạnh mẽ để thúc đẩy thị trường mới nổi ở Đông Nam Á và thúc đẩy giao lưu kinh doanh của công ty.

Văn phòng Thương mại Hồ Chí Minh là thị trường tiêu thụ lớn nhất Đông Nam Á và có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, thủ đô kinh tế.

HOCHIMINH
 • 01 Hỗ trợ Thương mại
  • Sản phẩm Daejoen sẽ liên kết và tìm kiếm các đồi tác làm ăn tại Việt Nam
  • Doanh nghiệp Daejoen sẽ tham gia và hỗ trợ hợp tư vấn đối tác làm ăn, triễn lãm, hội trợ.
  • Doanh nghiệp Daejoen sẽ hỗ trợ thâm nhập và thị trường Việt Nam như (vị trí nhà máy, công xưởng, điều tra thị trường.vv)
 • 02 Hỗ trợ giao lưu quốc tế
  • Hỗ trợ trao đổi kinh doanh cho cơ quan hoặc( nhóm) về văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, thanh thiếu niên, du lịch y tế.vv.
  • Hỗ trợ trao đổi về công việc với thành phố chị em là Bình Dương.
 • 03 Thiết lập phòng triển lãm và trung tâm tư vấn thường trực
  • Triển lãm và quảng cáo các sản phẩm nổi bật
  • Hội thảo doanh nghiệp Việt Nam và hoạt động tư vấn thường trực
  • Doanh nghiệp Daejoen hỗ trợ thông dịch thuờng thực tại hiện trường
 • 04 Thị chính và quảng cáo du lịch
  • Giới thiệu và quảng bá các công việc chủ chốt của thành phố Daejeon
  • Giới thiệu các địa điểm du lịch và sự kiện của thành phố Daejeon Ông Jeonggiong giám đốc