컨텐츠 바로가기 영역
주메뉴로 바로가기
본문으로 바로가기

전체메뉴

văn phòng thương mại địa phương


 • Đối tác đáng tin cậy để bạn mở rộng thị trường ở nước ngoài。 BINHDUONG
 • Đối tác đáng tin cậy để bạn mở rộng thị trường ở nước ngoài。 BINHDUONG

BUSINESS INFO

văn phòng thương mại thành phố Daejeon, sẽ hướng dẫn và hỗ trợ công việc

 • BUSINESS #01
  01 Hỗ trợ thương mại Sản phẩm Daejoen sẽ liên kết và tìm kiếm các đồi tác làm ăn tại Việt Nam Doanh nghiệp Daejoen sẽ tham gia và hỗ trợ hợp tư vấn đối tác làm ăn, triễn lãm. Doanh nghiệp Daejoen sẽ hỗ trợ thâm nhập và thị trường Việt Nam như Xem thêm
 • BUSINESS #02
  02 Hỗ trợ giao lưu Quốc Tế Hỗ trợ trao đổi kinh doanh cho các cơ quan hoặc( nhóm) về văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, thanh thiếu niên, du lịch y tế.vv. Hỗ trợ trao đổi về công việc với thành phố chị em Bình Dương. Xem thêm
 • BUSINESS #03
  03 Hoạt động thiết lập văn phòng triễn lãm hoặc trung tâm tư vấn thường trực Quảng bá và bố trí triễn lãm các mặt hàng ưu tú, mời các đối tác làm ăn và Xem thêm
 • BUSINESS #04
  04 Quảng bá về đô thị và du lịch Giới thiệu chính quyền thành phố Daejeon, địa điểm du lịch văn hóa và sự kiện của thành phố, Xem thêm

Map &
Exchange Rate

 • ADDRESS 591 Dai lo Binh Duong, P. Hiep Thanh, TP. Thu Dau Mot, Tinh Binh
 • TEL / FAX - / -
 • E-MAIL 없음
 • Today's Exchange Rate VND 10,000 KRW